Free

Cynhadledd Llysgenhadon Uwchradd | Student Ambassadors Conference LLANDUDNO

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description
CCfW Annual Student Ambassadors Conference 2020

About this Event

Welcome To The Registration Of Our Annual Student Ambassadors Conference (North Wales)

The Children's Commissioner for Wales' office warmly invites you to attend the upcoming 2020 Student Ambassadors Conference.

The conference will be a day of training, debate and discussion, and is an exciting opportunity for Ambassadors to broaden their knowledge on rights, to learn about next term's mission, and to share examples of good practice surrounding rights in their school.

Please note:

  • There are two separate dates for North and South Wales, so please make sure you register onto the correct event.
  • You may only register onto one event.
  • The conference is limited to two Ambassadors per school + one teacher.
  • The event is free to attend, but you will need to bring your own lunch.

For queries or further information please contact: bismha.afzal@childcomwales.org.uk

Croeso i’r Cofrestru ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol Llysgenhadon Uwchradd (Gogledd Cymru)

Mae swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn eich gwahodd yn gynnes i fynychu Cynhadledd Llysgenhadon Uwchradd 2020, sydd ar ddod.

Bydd y gynhadledd yn ddiwrnod o hyfforddiant a thrafodaeth, ac mae’n gyfle cyffrous i Lysgenhadon ehangu eu gwybodaeth am hawliau, dysgu am dasg y tymor nesaf, a rhannu enghreifftiau o arfer da sy’n ymwneud â hawliau yn eu hysgol.

Sylwch os gwelwch yn dda:

  • Mae dau ddyddiad ar wahân ar gyfer Gogledd a De Cymru, felly gofalwch eich bod yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad cywir.
  • Dim ond ar gyfer un digwyddiad y cewch chi gofrestru, ac mae’r gynhadledd wedi’i chyfyngu i ddau Lysgennad + un athro o bob ysgol.
  • Dim ond un tocyn fydd ei angen i bob ysgol.
  • Does dim cost er mwyn dod i’r digwyddiad, ond bydd rhaid i chi ddod â bwyd eich hun.

Os oes gennych chi gwestiynau neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: bismha.afzal@complantcymru.org.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved