Sales Ended

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Plas Coch Campus

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân.

Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl.

Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Plas Coch Campus

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved