Free

Cynhadledd Mentora Genedlaethol | National Mentoring Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Gwobrau Mentora Cenedlaethol ym mis Ionawr eleni, mae Busnes Cymru yn falch o gyhoeddi y cynhelir Cynhadledd Mentora Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf. Mi fydd y gynhadledd yn dod â rhanddeiliaid sydd â chsylltiadau mentora busnes, academaidd a phersonol at ei gilydd a bydd yn gyfle hefyd i fentoriaid, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n cael eu mentora, i rwydweithio.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys prif araith gan aelod o Gyngor Mentora Ewrop, sesiwn CPD, cyfleoedd rhwydweithio a chyfraniadau gan banel arbenigol. Yn rhan o’r Her Cydweithredol, bydd rhanddeiliaid yn cydweithio tuag at ddatblygu ymagweddau cydweithredol â Chymru gyfan ac yn ystod y digwyddiad caiff y Gwobrau Mentora Cenedlaethol 2018 eu lansio. Bydd y manylion llawn am ddigwyddiadau’r gynhadledd hon, sy’n rhad-ac-am-ddim, yn dilyn yn fuan.


Following the successful launch of the National Mentoring Awards in January, Business Wales is happy to announce the first Pan-Wales National Mentoring Conference, bringing together stakeholders connected with business, academic and personal mentoring and providing opportunities for Mentor and Mentee networking and development.

The event, which will launch the 2018 National Mentoring Awards, will include a keynote speech from the European Mentoring Council, breakout CPD session, networking opportunities and an expert panel. Stakeholders will also work to develop pan-Wales co-working approaches as part of our Collaborative Challenge.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved