Free

Cynhadledd Staff Call efo'r Geiniog / Pennywise Staff Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Studio 1

Galeri

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cyfle i staff sy'n cefnogi trigolion Gwynedd biciad draw i gael gwybodaeth ar sut gall trigolion Gwynedd wneud y gorau o'u harian ynghyd a gwybodaeth am unrhyw fudd-dal/grant gan asiantaethau megis Cymdeithasau Tai, NYTH, CAB, Gwynedd Ddigidol, Undeb Credyd y Cambrian a llawer mwy.

Pwy ddylai fynychu? - Staff sy'n cefnogi trigolion Gwynedd e.e. Gofalwyr, Gweithwyr Cefnogol, Gweithwyr Cymdeithasol, Staff Cymdeithasau Tai ayyb

Bydd paned a brecwast ysgafn ar gael, oes oes gennych unrhyw anghenion deietegol cysylltwch a cynhwysiad@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679388


An opportunity for front-line staff who support Gwynedd residents to drop in to see organisations and receive information on how they can support people to make the most of their money along with information about benefits / grants that are available. The agencies will include NYTH, CAB, Housing Associations, Digital Gwynedd, Cambrian Credit Union and many more.

Who should attend? - Staff who support Gwynedd residents e.g. Carers, Support Workers, Social Workers, Housing Association staff etc

Tea / Coffee and a light breakfast will be available, if you have any dietary requirements please contact cynhwysiad@gwynedd.llyw.cymru or telephone 01286 679388

Share with friends

Date and Time

Location

Studio 1

Galeri

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved