Sales Ended

Cynhyrchu Syniadau i Fusnes / Generating Ideas for Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Bangor University

LR3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Main Arts building

Event description

Description

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn archwylio sut y gallwch chi gynhyrchu syniadau am fusnes ac yn eich helpu i ddatblygu syniad mewn ffordd hwyliog a gweledol gan ddefnyddio’r Cynfas Cysyniad Simply Do Ideas. Mae 13 – 19 Tachwedd yn Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang felly ymunwch efo ni i archwylio sut i fod yn fentrus gyda Chris Walker, entrepreneur, gweithiwr llawrydd a mentor busnes.

This interactive workshop will explore how you can generate ideas for a business and help you to develop an idea is a visual and fun way using the Simply Do Ideas Concept Canvas. 13 – 19 November is Global Entrepreneurship Week so come along to explore the idea of being enterprising with Chris Walker, an experienced entrepreneur, freelancer and business mentor.

Date and Time

Location

Prifysgol Bangor University

LR3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Main Arts building

Save This Event

Event Saved