Cynllunio ar gyfer Iechyd a Lles Gwell
Free
Cynllunio ar gyfer Iechyd a Lles Gwell

Cynllunio ar gyfer Iechyd a Lles Gwell

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Gwesty Holland House Mercure Caerdydd, Heol Casnewydd, Caerdydd

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Nod y seminar yw:

  • Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gynllunio, teithio egnïol ac iechyd

  • Dysgu mwy am y dystiolaeth bresennol a thystiolaeth sy’n esblygu

  • Nodi blaenoriaethau ar gyfer ymchwil i’r dyfodol ac ymarfer yn y dyfodol

Caiff y seminar ei agor gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd 

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

  • Michael Chang: Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref

  • Liz Green: Iechyd Cyhoeddus Cymru

  • Stuart Williams: Cyngor Dinas Caerdydd

  • Dr Tim Jones: Prifysgol Brookes Rhydychen

  • Dr Barry Lambe: Sefydliad Technoleg Waterford

Bydd yr adnoddau canlynol hefyd yn cael eu lansio yn y digwyddiad:

Briff ar integreiddio cynllunio ac iechyd y cyhoedd ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio mewn awdurdodau cynllunio lleol a sefydliadau iechyd yng Nghymru

Share with friends
Date and Time
Location

Gwesty Holland House Mercure Caerdydd, Heol Casnewydd, Caerdydd

View Map

Save This Event

Event Saved