Cynyddu Gwerthiant gyda Marchnata Digidol i Dyfwyr - Wrecsam

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
Mae Tyfu Cymru yn cynnal rhagor o weithdai sydd wedi’u hariannu’n llwyr ar sut gall Marchnata Digidol eich helpu chi i ddatblygu eich busnes

About this Event

Manylion y Digwyddiad Hwn

Mae Tyfu Cymru yn cynnal rhagor o weithdai sydd wedi’u hariannu’n llwyr ar sut gall Marchnata Digidol eich helpu chi i ddatblygu eich busnes garddwriaeth, gydag Eddy Webb o Insynch.

“Mae’r cynllun hyfforddi hwn yn cael 10 allan o 10 gen i! Roedd yr hyfforddwr, Eddy, yn ddeallus ac yn frwdfrydig, ac roedd yn braf dod o hyd i rywun sy’n gwybod yn iawn beth mae’n ei wneud! " Richard Bramley, Farmyard Nurseries

Mae’r manteision mae ein busnes ni wedi’u cael ers bod ar y cwrs wedi bod yn wych. Ar ôl y cwrs, fe wnaethom ni ambell newid bach i’n gweithgareddau digidol, sydd wedi arwain at ddyblu busnes wyneb-yn-wyneb yn y feithrinfa, a chynnydd o 30% yn ein gwerthiant ar-lein! ”

ADDAS I BOB LEFEL A GALLU

Mae’r gweithdy wedi’i anelu’n benodol at fusnesau garddwriaeth (addas ar gyfer busnesau garddwriaeth o unrhyw faint) – cyfle i gynyddu eich gwerthiant, eich cysylltiadau a chyrraedd cwsmeriaid. Bydd y sesiwn hyfforddi yma’n eich helpu chi i fanteisio i'r eithaf ar farchnata digidol ar gyfer eich busnes.

Ymysg y pynciau dan sylw bydd: Strategaeth Marchnata Digidol

• Tynnu popeth ynghyd - Glasbrint marchnata digidol er mwyn llwyddo

• Sut mae mesur beth sy’n gweithio. Gwneud mwy o’r hyn sy’n gweithio a llai o’r hyn sy’n aflwyddiannus

Marchnata drwy Wefan

• Sut mae dyblu’r busnes mae eich Gwefan yn ei gynhyrchu, heb gynyddu’r traffig

• Canfod yr amseroedd gorau ar gyfer eich ymgyrchoedd

• Gweld eich gwefan mewn goleuni newydd - ei chael i weithio i chi

Cael eich gweld ar Google

• Pum cam syml er mwyn i beiriannau chwilio ddod o hyd i chi

• Symud yn uwch i fyny ar restrau Google

• Sut mae darganfod beth yn union mae eich cwsmeriaid yn chwilio amdano

Marchnata drwy e-bost

• Sut mae ei wneud, a sut mae ei wneud yn well

• Awgrymiadau syml a fydd yn dyblu’r busnes a gewch o negeseuon e-bost

• Creu ymgyrchoedd awtomataidd a diymdrech

Facebook

• Rhoi’r gorau i gwrso ‘hoffi’, canolbwyntio ar gyrhaeddiad a’r busnes sy’n cael ei gynhyrchu

• Sut mae ailfarchnata yn gweithio am gyn lleied â £1 y diwrnod

• Cymaint mwy na chlicio ar “Boost Post” ar Facebook!

• Sut mae gweld faint o fusnes yn union y mae pob postiad yn ei gynhyrchu

Marchnata Cynnwys

• Gwrthsefyll y demtasiwn i ‘Werthu’ i'ch cwsmeriaid

• Datblygu perthnasoedd drwy ddarparu gwybodaeth a difyrru gyda chynnwys defnyddiol

Amser cyrraedd 9.30am i gwblhau unrhyw waith papur a chael te/coffi, a cychwyn yn brydlon am 10am. Gorffen erbyn 12.30pm

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs yma, mae’n rhaid i chi fod yn fusnes garddwriaeth masnachol yng Nghymru a’ch bod chi wedi cwblhau’r adolygiad busnes ar-lein cyn archebu lle yn y gweithdy hwn:

https://support.tyfucymru.co.uk/cartref/asesiad-ar-lein/

Date and Time

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved