Free

Dadansoddiad Busnes Strategol/Strategic Business Analysis - Taster

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Sesiwn blasu 40 munud Busnes Strategol i Fusnesau Bach a Chanolig | 40 minute Strategic Business taster for SME's

About this event


		Dadansoddiad Busnes Strategol/Strategic Business Analysis - Taster image

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Rhagflas o sut i Ddadansoddi Busnes mewn modd Strategol i Fentrau Bach a Chanolig

Mae'r Hwb Menter wedi ymuno ag Academi Fusnes Gogledd Cymru i gynnal y digwyddiad hwn. Bydd strategaeth fusnes glir yn rhoi syniad i chi o berfformiad mewnol eich busnes. Yn ogystal, bydd yn dangos sut yr ydych yn gwneud o'i gymharu â busnesau sy'n cystadlu yn eich erbyn a beth sydd arnoch ei angen er mwyn parhau'n berthnasol yn y dyfodol. Yn y sesiwn ragflas hon, byddwch yn dechrau edrych ar yr effaith gadarnhaol y gall hyn ei gael ar eich busnes.

Meddyliwch am eich strategaeth fusnes fel map – bydd yn fodd i chi benderfynu pa gyfeiriad yr ydych am i'ch busnes ei gymryd a sut yr ydych am iddo edrych yn y dyfodol.

Bydd y sesiwn ragflas hon, sy’n para 40 munud, yn canolbwyntio ar:

  • Beth yw Dadansoddi Busnes mewn modd Strategol a pham fod ar eich busnes angen hyn.
  • Beth yw'r tueddiadau a'r dyfodol posibl ar gyfer eich busnes

Bydd y sesiwn, sy'n addas i berchnogion, arweinwyr a rheolwyr busnes yng Ngogledd Cymru, yn gyfle i chi adolygu'ch sefyllfa bresennol gan ddefnyddio proses fapio arloesol Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA).

Bydd Laurence Cox, Mentor NWBA yn Busnes@LlandrilloMenai, yn cynnal y sesiwn ar-lein.

Mae'r sesiynau hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE WEBINAR**

Strategic Business Taster for SME's

The Enterprise Hub has teamed up with North Wales Business Academy to hold this event. A well defined business strategy will offer a guide on how your business is performing internally. Also, how you are performing against your competition and what you need to stay relevant into the future. This taster will begin to explore how this may impact your business positively.

Think of the business strategy as your map — with it, you’ll determine the direction of your business and what you want it to look like in the future.

This 40 minute Strategic Business taster session focuses on:

  • What Strategic Business Analysis is and why your business needs it.
  • Potential trends and futures for your business

Aimed at business owners, leaders and managers in North Wales, the session will give you the opportunity to review your current position using our innovative NWBA Roadmap process.

The session will be conducted online by Laurence Cox, NWBA Mentor at Busnes@LlandrilloMenai.

These sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.


		Dadansoddiad Busnes Strategol/Strategic Business Analysis - Taster image
Tags
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved