Free

#DalierSylw - Cymru Iach ar Waith: Digwyddiad i Gefnogi Cyflogwyr a Seremon...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Stadiwm Liberty / Liberty Stadium

Glandŵr / Landore,

Abertawe / Swansea

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'n bleser gan Cymru Iach ar Waith eich gwahodd i ddigwyddiad rhad ac am ddim i gefnogi cyflogwyr.

Mae gennym nifer o siaradwyr gwadd gwych a fydd yn sôn am fentrau y maent wedi'u cyflwyno yn eu busnesau. Ymhlith y siaradwyr bydd:

  • Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Cwmni yswiriant Admiral
  • Meithrinfa Myrtle House

Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddathlu llwyddiannau sefydliadau sydd wedi ennill Gwobrau Iechyd a Llesiant yn y Gweithle Cymru Iach ar Waith; sy'n cynnwys y Safon Iechyd Corfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach. Darperir cinio bys a bawd iach, a bydd digonedd o gyfleoedd i'r cynrychiolwyr rwydweithio a gofyn cwestiynau.

Byddwn yn trydar o'r digwyddiad, felly mae croeso ichi hybu, rhyngweithio a rhannu syniadau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #DalierSylw

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael i gynrychiolwyr drwy gydol y digwyddiad ac rydym yn annog pawb i gyfrannu yn eu dewis iaith.

 

Healthy Working Wales are proud to invite you to attend a free event supporting employers.

We have an excellent range of speakers who will show case initiatives that they have introduced into their business. Speakers include:

  • Carmarthenshire County Council
  • Admiral Insurance
  • Myrtle House Nursery

The event will showcase the successes of organisations achieving the Healthy Working Wales Workplace Health and Wellbeing Awards; consisting of the Corporate Health Standard and the Small Workplace Health Award. A healthy buffet lunch will be provided, and there will be plenty of opportunities for delegates to network and ask questions.

We will be live Tweeting from the event, so feel free to promote, interact and share ideas on social media using the #takenotice.

Places are limited, so make sure you register early. We will be providing simultaneous translation for delegates throughout the event and we would encourage everyone to contribute through both languages.

Share with friends
Date and Time
Location

Stadiwm Liberty / Liberty Stadium

Glandŵr / Landore,

Abertawe / Swansea

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved