£0 – £50

Dance in the classroom | Dawnsio yn yr ystafell ddosbarth

Actions and Detail Panel

£0 – £50

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Develop confidence in preparing and leading dance activities. Y nod yw datblygu hyder wrth baratoi ac arwain gweithgareddau dawns.

About this event

Dance in the Classroom at keystage 2

Wednesday 17 & 24 November 2021; 2pm-4pm

These dance workshops will build upon the "Skills not Frills" videos to further the practical application of dance in the classroom. Through examples, exploration and discussion the aim is to develop confidence in preparing and leading dance activities. By using your skills with other curriculum subjects and the resources you have available we will set out a programme of dance learning that will compliment core subjects.

The sessions follow on from each other so teachers need to attend both.

This course will be run by Bridie Doyle

https://www.citrusarts.co.uk/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

*********************************************************************************************

Dawnsio yn yr ystafell ddosbarth ar allwedd 2

Dydd Mercher 17 a 24 Tachwedd 2021;2pm-4pm

Bydd y gweithdai dawns yma'n adeiladu ar y fideos "Sgiliau dim Ffriliau" er mwyn datblygu cymhwysiad ymarferol dawns yn yr ystafell ddosbarth. Drwy enghreifftiau, archwilio a thrafod, y nod yw datblygu hyder wrth baratoi ac arwain gweithgareddau dawns. Drwy ddefnyddio eich sgiliau gyda phynciau eraill ar y cwricwlwm, a'r adnoddau sydd ar gael i chi, byddwn yn gosod rhaglen o ddysgu dawns a fydd yn cyd-fynd â phynciau craidd.

Mae'r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu'r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Bridie Doyle

https://www.citrusarts.co.uk/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Autumn 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.


		Dance in the classroom | Dawnsio yn yr ystafell ddosbarth image

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser A2Connect: Arts & Education Network C.S. Wales

Organiser of Dance in the classroom | Dawnsio yn yr ystafell ddosbarth

Cardiff, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil and Vale of Glamorgan 

We offer Professional Learning courses for teachers, schools, educators and artists
We provide opportunities for teachers, artists and organisations from the arts, creative, cultural and heritage sectors to come together and collaborate.
We foster and promote arts activities taking place in schools – celebrating good practise and learning through creative engagement.

Save This Event

Event Saved