Free

Dancing through the Curriculum | Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm

Mae’r sesiwn cryno o'r gweithdy hwn ar gyfer athrawon cynradd, ac mi fydd yn archwilio a datblygu eu sgiliau i arwain dawns greadigol addysgol. Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan Hyrwyddwr Dawns Edau, sydd â phrofiad helaeth o weithio mewn ysgolion.

Byddwch yn cael eich tywys drwy weithgareddau ysbrydoledig o ddawns greadigol ac yn cael eich cyflwyno i dasgau a dulliau creadigol fydd yn cynyddu eich hyder wrth greu a chyflwyno dawns yn eich ysgol.

Mae'r digwyddiad yn rhan o Ddewch i Ddathlu! Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau sy’n gyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n digwydd 17 Gorffennaf yn Venue Cymru, Llandudno. Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau yn tynnu sylw at Ysgolion Creadigol Arweiniol a’r Cynnig Addysg gan gynnwys Cydweithio Creadigol a Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

_______________________________________________________________________

Dancing through the Curriculum

This workshop taster session is designed for primary school teachers to explore and develop their skills in delivering creative dance education. Led by EDAU's Dance Champion, who has extensive experience as a dance facilitator in school settings

You will be guided through an inspiring session of creative dance where they will introduce you to creative tasks and tools that will increase your confidence in creating and delivering dance in your schools.

This event forms part of Let’s Celebrate! Creative learning through the Arts, a series of free events taking place from 17 July at Venue Cymru, Llandudno. The events programme will highlight the Lead Creative Schools Scheme and the All-Wales Arts and Education Offer including Creative Collaborations projects and the Regional Arts and Education Networks activity.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved