Free

Dangos a Dweud yn Tafwyl

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pabell Byw yn y Ddinas, Castell Caerdydd

View Map

Event description

Description

Mae Dangos a Dweud yn mynd i Tafwyl!

Mae Dangos a Dweud Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy'n rhoi llwyfan i’r amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol yn y ddinas. Bydd 'Dangos a Dweud' yn dod â chymuned greadigol Caerdydd ynghyd, o dalent newydd i bobl brofiadol, i glywed am eu prosiectau cyfredol a'u dyheadau.

Bydd y rhifyn yma'n taflu goleuni ar fenywod creadigol ysbrydoledig y ddinas.

Bydd ein tri siaradwr yn rhoi sgwrs gryno, pob un yn 10 munud o hyd. Ac fe fyddent yn dod â rhywbeth i'w ddangos. Gallai'r gwrthrych fod yr hyn sydd wedi'u hysbrydoli, yn declyn maent yn ei ddefnyddio yn eu gwaith, neu'n rhywbeth sy'n rhoi cysur iddynt. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrychau.

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ar gyfer mynediad i'r digwyddiad hwn, anfonwch neges ebost at creativecardiff@caerdydd.ac.uk

Hanna Jarman
Mae Hanna Jarman yn sgwennu, cyfarwyddo ac actio ar draws ffilm, teledu a theatr. Bydd hi'n siarad am ei chyfres ddiweddaraf, Merched Parchus.

Heledd Watkins
Mae Heledd Watkins yn gerddor sy'n canu a chwarae gitâr / synths i'r band HMS Morris.

Elan Evans
Mae Elan Evans yn gweithio fel trefnydd gigs Twrw ac yn cydlynu gweithdai Merched yn gwneud Miwsig

***

Creative Cardiff will be at Cardiff Castle this summer for Tafwyl!

Creative Cardiff's 'Show & Tell' is a quarterly event that gives a platform to the exciting range of creative people and projects in the city. It brings together Cardiff’s creative community, from emerging talent to old hands, to hear about their current projects and ambitions. This edition shines a light on Cardiff's inspiring Welsh-speaking female creatives.

Each of the speakers will give a 10-minute lightning talk. And they'll bring an object. The object might be the source of their inspiration, a tool of their trade or a comfort blanket. The speakers will share their work and explain the importance of the object they've brought along.

We'll be announcing our speakers next week so keep an eye on our socials!

If you have any accessibility requirements for this event please email creativecardiff@cardiff.ac.uk.

Share with friends

Date and Time

Location

Pabell Byw yn y Ddinas, Castell Caerdydd

View Map

Save This Event

Event Saved