Free

Darlith Agoriadol yr Athro Lisa Lewis/Inaugural Lecture of Prof Lisa Lewis

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Atrium Campws Caerdydd/Cardiff Campus, Atrium Theatre

Prifysgol De Cymru | University of South Wales

86-88 Adam St

Caerdydd/Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

'Perfformio ôl-drefedigaethol a chenhedloedd bach'

Bydd y ddarlith hon yn rhannu canfyddiadau prosiect ymchwil mewn perfformio i'r gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India. Bydd y drafodaeth yn pwysleisio arwyddocâd perfformio i amlygu hunaniaethau ôl-drefedigaethol cyfoes mewn cenhedloedd bach. Dangosir a thrafodir detholiad o 'Perfformio'r Daith', perfformiad yn deillio o'r prosiect ymchwil.


*Traddodir y ddarlith hon yn Gymraeg'Postcolonial performance and small nations'

This lecture will share the findings of performance research into the cultural exchange between Wales and north east India. The discussion will emphasise the significance of performance for revealing contemporary postcolonial identities in small nations. Excerpts of 'Performing Journeys', a performance that formed part of the research project, will be shown and discussed.


*This lecture will be delivered in Welsh

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Atrium Campws Caerdydd/Cardiff Campus, Atrium Theatre

Prifysgol De Cymru | University of South Wales

86-88 Adam St

Caerdydd/Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved