Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Slate Museum

Y Gilfach Ddu

Parc Padarn

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Event description
Brwydr Iawndal Llwch y Chwarelwyr/The Battle for Slate Quarrymen's Dust Compensation

About this Event

Cyfle unigryw i glywed yr Arglwydd Dafydd Wigley yn rhoi crynodeb o’r brwydrau yng Nghymru ac yn San Steffan i gael cydnabyddiaeth i’r chwarelwyr am beryglon anadlu llwch llechi; i ddatgelu gan bwy oedd y cyfrifoldeb ac i sicrhau cronfa wladol a fyddai'n talu iawndal i’r chwarelwyr, cyn-chwarelwyr a'u gweddwon.  

MYNEDIAD AM DDIM ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Darperir lluniaeth ysgafn o 6.30pm ymlaen.

Mae'r ddarlith yn rhan o Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

An unique opportunity to hear Lord Dafydd Wigley outlining the battles in Wales and at Westminster, to establish recognition of the dangers caused by breathing slate dust; ensuring responsibility and securing a state compensation fund to make payments to quarrymen, former quarrymen and their widows.

FREE ADMISSION but tickets need to be booked beforehand. Light refreshments will be provided from 6.30pm.

The lecture is part of the Slate Landscape of Northwest Wales World Heritage Site Nomination.

Share with friends

Date and Time

Location

National Slate Museum

Y Gilfach Ddu

Parc Padarn

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved