£8

Darlunio Deinosoriaid / Drawing Dinosaurs

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Gweithdy: Darlunio Deinosoriaid – o'r tu mewn i'r tu allan

Mae Bob Nicholls yn artist sy'n ail-greu deinosoriaid trwy ddarlunio a modelu. Mae'n defnyddio'r deunydd ffosil i greu'r deinosor, gan gychwyn o'r tu mewn a gorffen gyda'r tu allan!

Dan arweiniad arbenigol Bob, cewch ddilyn camau'r ail-greu palaeontolegol eich hun, gan greu anifail papur anhygoel.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

************************************

Workshop: Drawing Dinosaurs from the Inside-Out.

Bob Nicholls is an artist who recreates dinosaurs in illustrations and models. He uses the fossil material to literally create the animal from the inside out!

Under Bob’s expert guidance you can go through the palaeo-reconstruction process yourself and bring to life on paper one of these amazing animals.

This is an English-language event but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Children must be accompanied by a paying adult.


Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved