Free

Datblygu Cymhwysedd Digidol yn CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gynradd Dolgellau

Ffordd Pen y Cefni

Dolgellau

LL40 2YW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at athrawon CA2 sydd â llai o brofiad o ddefnyddio Hwb ac yn awyddus i ddysgu mwy am y rhaglenni sydd ar gael.

Bydd cyfle i dderbyn hyfforddiant ymarferol fydd yn edrych ar ddefnyddio rhaglenni Hwb i gefnogi'r Fframwaith Cymwhysedd digidol. Cawn gyfle hefyd i rannu syniadau am dasgau dosbarth.

Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar:
  • Office 365 - sut i rannu gwaith a rhoi adborth
  • J2E
  • Encyclopedia Britanica

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Ni allwn ddarparu cinio.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gynradd Dolgellau

Ffordd Pen y Cefni

Dolgellau

LL40 2YW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved