Free

Datblygu Cymhwysedd Digidol yn CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at athrawon CA2 sydd â llai o brofiad o ddefnyddio Hwb ac yn awyddus i ddysgu mwy am y rhaglenni sydd ar gael.

Bydd cyfle i dderbyn hyfforddiant ymarferol fydd yn edrych ar ddefnyddio rhaglenni Hwb i gefnogi'r Fframwaith Cymwhysedd digidol. Cawn gyfle hefyd i rannu syniadau am dasgau dosbarth.

Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar:
  • Office 365 - Sut i rannu gwaith a rhoi adborth
  • J2E
  • Encyclopedia Britanica

Gofynnwn i chi ddod a gliniadur gyda chi (nid iPad) i'r hyfforddiant er mwyn i chi gael cymryd rhan yn y sesiynnau ymarferol. Yn anffodus ni fyddwn yn darparu cinio. Bydd angen i'r athrawon sy'n mynychu sicrhau eu bod yn gwybod beth yw eu manylion mewngofnodi ar gyfer Hwb.

Os ydych wedi cofrestru a methu mynychu e-bostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni allu cynnig lle i rywun arall.

Ni allwn ddarparu cinio.
Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved