Sold Out

Datblygu Cymhwysedd Digidol yn y Cyfnod Sylfaen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dyma gyfle arbennig i athrawon y Cyfnod Sylfaen ddatblygu eu gwybodaeth a'i dealltwriaeth o wahanol linynau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Yn ystod y dydd bydd cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a ellir eu defnyddio ar draws wahanol themau i ddatblygu cymhwysedd digidol disgyblion.

Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

* Defnyddio rhestrau chwarae Hwb i gefnogi dinasyddiaeth digidol

* JIT5

* j2Code

* Gweithgareddau 'Barefoot'

* Animeiddio

Gofynnwn i chi ddod ag enghraifft o'ch cynlluniau gyda chi i'r sesiwn. Bydd cyfle i drafod ac i addasu eich cynlluniau er mwyn cynnwys sgiliau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Ni allwn ddarparu cinio felly bydd rhaid i chi ddod a cinio gyda chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved