Sold Out

Datblygu cymhwysedd digidol yn y Cyfnod Sylfaen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma gyfle arbennig i athrawon y Cyfnod Sylfaen ddatblygu eu gwybodaeth a'i dealltwriaeth o wahanol linynau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Yn ystod y dydd bydd cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a ellir eu defnyddio ar draws wahanol themau i ddatblygu cymhwysedd digidol disgyblion.

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a iPad gyda chi i'r cwrs gyda'r apps canlynol wedi ei lawrlwytho arnynt:

  • Shadow Puppets Edu (free)
  • Book Creator (free for one book)
  • Scratch Jnr (free)
  • Post it Plus (free)
  • Green screen by Do Ink (£2.29)
  • QR code creator and scanner (free)

Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Yn anffodus ni allwn ddarparu cinio felly bydd angen i chi ddod a cinio gyda chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved