Free

Datblygu Sgiliau yn yr Awyr Agored (Ar gyfer Athrawon)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gweithdy 2 ddiwrnod: Datblygu sgiliau o’r meithrin i flwyddyn 2 yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.

Diwrnod 1: Ty Menai (5/12/2017, 9:00 - 12:00)

  • Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?
  • Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.
  • Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’.

Bydd angen i athrawon gwblhau tasg cyn dychwelyd ar ddiwrnod 2

Diwrnod 2: Ty Menai (7/2/2018, 9:00 - 12:00)

  • Sesiwn o rannu y tasgau a gwblhawyd yn dilyn diwrnod 1 a rhannu enghreifftiau o arfer dda

Cyfyngir i un athro\athrawes o bob ysgol.

Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved