Free

Datblygu Sgiliau yn yr Awyr Agored (Ar gyfer Athrawon)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty Tre-ysgawen a Ty Menai

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gweithdy 2 ddiwrnod : Datblygu sgiliau o’r meithrin i flwyddyn 2 yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.

Diwrnod 1: Gwesty Tre-ysgawen (12/12/2017, 9:00 - 12:00)

  • Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?
  • Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.
  • Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’.

Bydd angen i athrawon gwblhau tasg cyn dychwelyd ar ddiwrnod 2

Diwrnod 2: Ty Menai (7/2/2018, 13:00 - 16:00)

  • Sesiwn o rannu y tasgau a gwblhawyd yn dilyn diwrnod 1 a rhannu enghreifftiau o arfer dda

Cyfyngir i un athro\athrawes o bob ysgol.

Share with friends

Date and Time

Location

Gwesty Tre-ysgawen a Ty Menai

View Map

Save This Event

Event Saved