Free

Datblygu Sgiliau yn yr Awyr Agored (Ar gyfer Cymorthyddion Dosbarth)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Datblygu sgiliau o’r meithrin i flwyddyn 2 yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.

Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?

  • Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.
  • Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’.

Mae’r gweithdai yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol( gellir dewis un o dri lleoliad)

Cyfyngir i un cymhorthydd o bob ysgol.

Share with friends

Date and Time

Location

Tŷ Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved