Datgainad Personol + Profion Mynediad / Personal Statement + Admission Test

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Event description
Ail Sesiwn gyda Prifysgolion Caergrawnt ag Bangor. Second session with Cambridge and Bangor Universities.

About this Event

Ail Sesiwn: Ysgrifennu Datganiad Personol Llwyddiannus + Profion Mynediad gyda Prifysgol Caergrawnt ag Prifysgol Bangor

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal gan Brifysgol Caergrawnt ag Prifysgol Bangor. Mae’r sesiwn yma yn dilyn eich sesiwn diwethaf gydag Sandy Mill o Prifysgol Caergrawnt ag Anna Williams o Prifysgol Bangor.

Mae'r sesiwn yma yn brofiad gwych i ennill gwybodaeth gan aelod o staff Prifysgol Caergrawnt ynglŷn ag ysgrifennu a chreu ceisiadau prifysgol gorau posibl ar eich cyfer.

Mi fydd y sesiwn yma yn werthfawr ar gyfer pob ddysgwyr sydd yn bwriadu gwneud cais UCAS ym mlwyddyn 13.

Part 2: How to Write a Successful Personal Statement + Admission Tests with Cambridge and Bangor Universities

This session will be held by Cambridge University and Bangor University. This session is a continuation of the previous session held in June with Sandy Mill from Cambridge and Anna Williams from Bangor University. This is an excellent opportunity to hear from and receive information from a Cambridge University staff member to ensure that you can write and create the best possible personal statement and university applications.

This session is valuable for any and all students who will be making a UCAS application in Year 13.

Date and Time

Location

Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved