Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rathbone TR2

Bangor Universtiy

LL57 2DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cyfle i edrych ar, a thrafod, manteision ac anfanteision datgelu anabledd i ddarpar gyflogwr. Mae’n cynnwys sut i fynegi oddi fewn i geisiadau am swydd eich profiadau, galluoedd a’ch anabledd mewn modd cadarnhaol. Neilltuo lle yn hanfodol – a chysylltwch gyda ni o flaen llaw os gwelwch yn dda os ydych yn bryderus am gael mynediad i’r adeilad

An opportunity to look at, and discuss, the pros and cons of disclosing a disability to a potential employer. This includes how to portray within job applications the impact of your disability as well as your strengths and experience in the best possible light. Booking essential – and contact us beforehand please if you have any concerns regarding access to the building

Share with friends

Date and Time

Location

Rathbone TR2

Bangor Universtiy

LL57 2DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved