Sales Ended

Dathliad Graddio CYCAD , COAH Graduation Celebration, 25/07/2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Margam Square, Bay Campus

Swansea University

Bay Campus, Fabian Way

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Final Reminder

Thank you to everyone who has already registered for one of our celebrations.

For those of you who are yet to register please note that the books close on 14th July.

Please register your attendance via the link below to avoid disappointment:

https://www.eventbrite.co.uk/e/dathliad-graddio-cycad-coah-graduation-celebration-25072017-tickets-35372038720

We look forward to welcoming you and your guests to celebrate your achievement.

Eleanor

Nodyn Atgoffa Terfynol

Diolch i bawb sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer un o’n dathliadau.

I’r rheiny ohonoch sydd heb gofrestru eto, cofiwch fod y llyfrau’n cau ar 14 Gorffennaf.

Cofrestrwch eich presenoldeb drwy’r ddolen isod rhag cael eich siomi:

https://www.eventbrite.co.uk/e/dathliad-graddio-cycad-coah-graduation-celebration-25072017-tickets-35372038720

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi a’ch gwesteion i ddathlu’ch llwyddiant.

Eleanor

Dathliad Graddio CYCAD, COAH Graduation Celebration,

Gwahoddir chi a'ch gwesteion i dderbyniad i ddathlu achlysur eich graddio. Cynhelir y dathliad ar Gampws y Bae mewn Pabell Fawr wrth gefn y Neuadd Fawr. Mae mynediad am ddim, ond rhaid cael tocyn. Wrth wneud cais am docynnau, cynhwyswch eich hun yn y nifer.

You and your guests are invited to a reception to mark the occasion of your graduation. The celebration will take place on the Bay Campus in a Marquee to the rear of the Great Hall. Admission is free but by ticket only. Please include yourself in the number of tickets requested.


Mae gan y Coleg ystod o nwyddau ar werth ar y diwrnod yn y babell, neu gallwch archebu ar-lein drwy:

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?c=0&universityid=36&parentid=231

The College has a range of merchandise which will be available to purchase on the day in the marquee, or you can order online via :

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?c=0&universityid=36&parentid=231


Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddion ac am drefniadau cludiant ar y diwrnod ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio/

For information regarding the Degree Congregations and to find out about transport arrangements for you on the day, please visit:

http://www.swansea.ac.uk/graduation/


Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn ynghylch y Sermoni Raddio, cysylltwch a'r Swyddfa Graddio ceremonies@abertawe.ac.uk
For queries relating to the Graduation Ceremony, please contact the Graduation Office:

ceremonies@swansea.ac.uk


O oes unrhyw gwetiwn ynghylch Dathliad y Colege, cysylltwch ag Eleanor Parker:

e.s.parker@abertawe.ac.uk

For queries relating to the College Celebration please contact Eleanor Parker:

e.s.parker@swansea.ac.uk



Share with friends

Date and Time

Location

Margam Square, Bay Campus

Swansea University

Bay Campus, Fabian Way

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved