Sold Out

Dathlu’r Siarter Coed – Taith / Tree Charter Celebration - Seasonal Walk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc Bute / Bute Park

Porth y Gorllewin / Westlodge

Stryd y Castell / Castle Street

Caerdydd / Cardiff, CF10 1BJ

Friends Who Are Going
Event description

Description


Digwyddiad Dathlu’r Siarter Coed – Taith Gerdded Dywys drwy'r Coed yng nghwmni’r arbenigwr Malcolm Fraser.

Bydd Malcolm Fraser yn rhannu ei wybodaeth arbenigol am rai o’r coed godidog ym Mharc Bute gan gynnwys Pencampwyr Cymreig a Phrydeinig (rhai y gwnaeth yntau eu plannu) ar ei daith dywys awr o hyd.

Diwrnod bendigedig! Gwisgwch yn gynnes ac ymunwch â Choed Cadw a thîm Parc Bute yn yr awyr agored ar gyfer hwyl hydrefol.

Llinell amser

11:45 Cofrestru yn nheras Ystafell De Pettigrew.

12:00 Bydd y daith yn dechrau.

13:00 Bydd y daith yn dychwelyd i deras Ystafell De Pettigrew lle y bydd danteithion a diodydd poeth.

13:00 ymlaen: Darlleniad o’r gerdd sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad ac sydd wedi’i hysgrifennu gan Sophie Mckeand, Bardd Ieuenctid Cymru, a pherfformiad acwstig gan gerddorion gwerin o Gymru.

Noder

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly cadwch le ymlaen llaw.

*Bydd Taith Gerdded drwy’r Coed i’r Teulu am 11:00 gyda Swyddog Addysg Parc Bute.

----------------------------------------------

Tree Charter Celebration Event - Guided Seasonal Tree Walk with expert Malcolm Fraser.

Malcolm Fraser will share his specialist knowledge of some of the magnificent trees in Bute Park including Welsh and British champions (some of which he planted) on this hour-long guided walk.

A brilliant day! Wrap up warm and join the Woodland Trust and Bute Park team outside for an autumn adventure.

Timeline

11.45 Sign in at the Pettigrew Tea Room terrace

12.00 Tour starts

13.00 Tour returns to Pettigrew Tea Room terrace for complementary snacks and mulled hot drinks.

13.00 onwards: A recital of the poem commissioned specially for the event by Sophie McKeand Young People’s Laureate Wales and an acoustic performance by traditional Welsh folk musicians.

Notes

Places are limited please book in advance.

*There is a Family Tree Walk at 11.00 with the Bute Park Education Officer.

Share with friends

Date and Time

Location

Parc Bute / Bute Park

Porth y Gorllewin / Westlodge

Stryd y Castell / Castle Street

Caerdydd / Cardiff, CF10 1BJ

Save This Event

Event Saved