Sold Out

Dathlu’r Siarter Goed - Teulu / Tree Charter Celebration - Family

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc Bute / Bute Park

Porth y Gorllewin / Westlodge

Stryd y Castell / Castle Street

Caerdydd / Cardiff, CF10 1BJ

Friends Who Are Going
Event description

Description

Digwyddiad Dathlu’r Siarter Goed – Taith Gerdded Drwy’r Coed i’r Teulu yng nghwmni Swyddog Addysg Parc Bute Meriel Jones.

Mae amrywiaeth anhygoel o goed ym Mharc Bute – ewch ar daith dywys awr o hyd gyda gweithgareddau rhyngweithiol i’r teulu cyfan!

Diwrnod bendigedig! Gwisgwch yn gynnes ac ymunwch â Choed Cadw a thîm Parc Bute yn yr awyr agored ar gyfer hwyl hydrefol.

Llinell amser

10:45 Cofrestru yn nheras Ystafell De Pettigrew.

11:00 Bydd y daith yn dechrau.

12:00 Bydd y daith yn dychwelyd i deras Ystafell De Pettigrew. Bydd gweithgareddau i’r teulu, snaciau a diodydd poeth am ddim.

13:00 ymlaen: Darlleniad o’r gerdd sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad ac sydd wedi’i hysgrifennu gan Sophie Mckeand, Bardd Ieuenctid Cymru, a pherfformiad acwstig gan gerddorion gwerin o Gymru.

Noder

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly cadwch le ymlaen llaw.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cadwch le ar gyfer pob oedolyn a phlentyn a fydd yn bresennol.

*Bydd taith gerdded drwy'r goed dymhorol a mwy arbenigol am hanner dydd.

--------------------------------


Tree Charter Celebration Event - Family Tree Walk with Bute Park Education Officer Meriel Jones.

Bute Park has an incredible collection of trees - take an hour-long guided walk and learn more!

A brilliant day! Wrap up warm and join the Woodland Trust and Bute Park team outside for an autumn adventure.

Timeline

10.45 Sign in at the Pettigrew Tea Room Terrace

11.00 Tour starts

12.00 Walk returns to Pettigerw Tea Room Terrace. There will be free family activities and complementarry snacks and hot drinks.

13.00 onwards: A reacital of the poem commissioned specially for the event by Sophie McKeand Young People’s Laureate Wales and an acoustic performance by traditional Welsh folk musicians.

Notes

Places are limited please book in advance.

All children must be accompanied by an adult.

Please book a place for each adult and child attending - places are limited.

*There is a more specialist seasonal tree walk at midday.

Share with friends

Date and Time

Location

Parc Bute / Bute Park

Porth y Gorllewin / Westlodge

Stryd y Castell / Castle Street

Caerdydd / Cardiff, CF10 1BJ

Save This Event

Event Saved