Free

DAU FYD - UN BYDYSAWD / TWO WORLDS - ONE UNIVERSE

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Metropole Hotel

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

DAU FYD - UN BYDYSAWD / TWO WORLDS - ONE UNIVERSE

Digwyddiad Cenedlaethol Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg 2018 / The Arts and Education Networks National Event 2018

Please scroll down for the English

DYDD IAU 15FED /DYDD GWENER 16EG O FAWRTH 2018

GWESTY’R METROPOLE, LLANDRINDOD

Fe’ch gwahoddir i fynychu Digwyddiad Cenedlaethol gyntaf y Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg, sef Dau Fyd – Un Bydysawd. Gwnaiff y Ddigwydiad Cenedlaethol ddod at ei gilydd athrawon, artistiaid a hyrwyddwyr celfyddydau o bob rhan o Gymru sydd wedi bod yn gweithio gyda’u Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg lleol. Rydym yn cynllunio rhaglen ddeuddydd ysbrydoledig a bywiog lle y caiff arfer ei rannu a’i ddathlu, perthnasau newydd eu gwneud, lle bydd siaradwyr yn ein hysbrydoli i feddwl mewn ffyrdd gwahanol, a lle caiff cynlluniau ar gyfer y dyfodol eu llunio.

Caiff rhaglen y ddigwyddiad a gwybodaeth ymarferol eu dosbarthu ymhlith y cynrychiolwyr ym mis Ionawr 2018.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r ddigwyddiad, yna cysylltwch â creativecollision@artsactive.org.uk os gwelwch yn dda.

_________________________________________________________________________________________

THURSDAY 15TH / FRIDAY 16TH MARCH 2018

THE METROPOLE HOTEL, LLANDRINDOD WELLS

You are invited to attend the first Arts and Education Networks National Event - Two Worlds - One Universe. The National Event will bring together teachers, artists and arts champions from across Wales who have been working with their local Arts and Education Network. We are planning an inspirational and active two day programme where practice will be shared and celebrated, new relationships will be made, speakers will inspire new ways of thinking, and plans for the future will take shape.

The event programme and practical information will be circulated to delegates in January 2018.

If you have any further questions about the event, please contact creativecollision@artsactive.org.uk


Share with friends

Date and Time

Location

The Metropole Hotel

Temple Street

Llandrindod Wells

LD1 5DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved