Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

David Nott Lecture / Darlith David Nott

Wales for Africa Health Links Network

Friday, 13 July 2018 from 15:30 to 17:30 (BST)

David Nott Lecture / Darlith David Nott

Ticket Information

Type End Quantity
David Nott Lecture 13 Jul 2018 Free  

Share David Nott Lecture / Darlith David Nott

Event Details

CYMRAEG ISOD

Join last year's winner of the St David's Award for International Work David Nott, co-founder of the David Nott Foundation and Consultant Surgeon at Imperial College London. He will be giving a public lecture titled; "My experiences practising surgery in Sub-Saharan Africa".

 

For this lecture he will be interviewed by BBC Journalist, Wyre Davies.

 

This event has been organised in partnership with Hub Cymru Africa.

 

Biography: Mr David Nott OBE FRCS

David Nott gained his medical degree from Manchester University and in 1992 gained his FRCS from the Royal College of Surgeons of England to become a Consultant Surgeon.

He has been a Consultant Surgeon, specialising in general surgery, at the Chelsea and Westminster Hospital since 1994. David also performs vascular and trauma surgery at St Mary’s Hospital and cancer surgery at the Royal Marsden Hospital. He is an authority in laparoscopic surgery and was the first surgeon to combine laparoscopic and vascular surgery.

For the past 24 years, David has taken unpaid leave each year to work for the aid agencies Médecins Sans Frontières, the International Committee of the Red Cross and Syria Relief. He has provided surgical treatment to the victims of conflict and catastrophe in Bosnia, Afghanistan, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Chad, Darfur, Yemen, the Democratic Republic of Congo, Haiti, Iraq, Pakistan, Libya, Syria, Central African Republic, Palestinian Territories, Nepal and Bangladesh.

As well as treating victims of conflict and catastrophe and raising hundreds of thousands of pounds for charitable causes, David teaches advanced surgical skills to local medics and surgeons when he is abroad. In London, he teaches the Surgical Training for the Austere Environment (STAE) courses at the Royal College of Surgeons.

In 2015 David and Elly Nott established the David Nott Foundation; a UK registered charity which provides surgeons and medical professionals with the skills they need to provide relief and assistance in conflict and natural disaster zones around the world. As well as providing the best medical care, David Nott Foundation surgeons will train local health care professionals; leaving a legacy of education and improved health outcomes.

The Foundation benefits from David’s passion for advancing the best in surgical research, practice and teaching as well as his commitment to helping vulnerable people in some of the most dangerous and disadvantaged places in the world.

-------------------

Ymunwch â'r enillydd y llynedd Gwobr Dewi Sant ar gyfer Gwaith Rhyngwladol - David Nott, cyd-sylfaenydd Sefydliad David Nott a Llawfeddyg Ymgynghorol yn Imperial College Llundain. Bydd yn rhoi darlith gyhoeddus o'r enw; "Fy mhrofiadau yn ymarfer llawdriniaeth yn Affrica Is-Sahara".

Ar gyfer y ddarlith hon fe'i cyfwelir gan Newyddiadurwr y BBC, Wyre Davies.


Biograffi David Nott OBE

Ac yntau wedi’i eni yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru, enillodd David ei radd feddygol o Brifysgol Manceinion ac ym 1992 enillodd Gymrodoriaeth Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Lloegr i ddod yn Lawfeddyg Ymgynghorol.

Mae wedi bod yn Llawfeddyg Ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a Westminster am 23 mlynedd lle mae’n arbenigo mewn llawfeddygaeth gyffredinol. Mae Mr Nott hefyd yn cyflawni llawdriniaeth fasgwlaidd a thrawma yn Ysbyty’r Santes Fair a llawdriniaeth ganser yn Ysbyty Brenhinol Marsden. Mae David yn awdurdod ar lawdriniaeth laparosgopig ac ef oedd y llawfeddyg cyntaf i gyfuno llawdriniaeth laparosgopig a fasgwlaidd.

Am yr ugain mlynedd ddiwethaf mae David wedi bod yn cymryd absenoldeb heb dâl bob blwyddyn i weithio i’r asiantaethau cymorth Médecins Sans Frontières, Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch a Syria Relief. Mae wedi rhoi triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr gwrthdaro a thrychineb ym Mosnia, Afghanistan, Sierra Leone, Liberia, y Traeth Ifori, Chad, Darfur, Yemen, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo, Haiti, Irac, Pacistan, Libya, Syria, Gweriniaeth Canol Affrica, Gaza a Nepal.

Yn ogystal â thrin dioddefwyr gwrthdaro a thrychineb a chodi cannoedd o filoedd o bunnoedd i achosion da, mae David yn addysgu sgiliau llawfeddygol uwch i feddygon a llawfeddygon lleol pan fydd dramor. Yn Llundain, mae’n addysgu’r cyrsiau Sgiliau Trawma Llawfeddygol Diffiniol (DSTS) a Hyfforddiant Llawfeddygol ar gyfer yr Amgylchedd Llwm (STAE) yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon.

Yn 2015 sefydlodd David y “davidnottfoundation” gyda’i wraig Elly. Y llynedd, fe dalodd y sefydliad am hyfforddi tri llawfeddyg y daethpwyd â hwy i’r DU o Libya a Syria fel ysgolheigion David Nott. Aeth y sefydliad â’i is-gwrs hyfforddi o’r enw cwrs hyfforddiant llawfeddygol ar gyfer yr amgylchedd gelyniaethus i flaen y gad a hyfforddodd 63 o lawfeddygon o Syria ar y ffin rhwng Twrci a Syria. Aeth David i Yemen hefyd a chyflwynodd y cwrs i 43 o lawfeddygon Yemeni. Ym mis Chwefror 2017, mae’r cwrs hyfforddiant llawfeddygol ar gyfer yr amgylchedd llwm yn mynd rhagddo yn Llundain ac mae’r sefydliad yn talu i 10 llawfeddyg ddod o ardaloedd lle ceir gwrthdaro dros y byd i gyd i Lundain i gael hyfforddiant. Yn y ffordd yma, bydd miloedd o gleifion yn cael budd o’r hyfforddiant y mae’r “david nott foundation” yn ei roi i lawfeddygon gan helpu i achub bywydau dros y byd i gyd.

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei trefnu mewn partneriaeth gyda Hub Cymru Africa.

 

Do you have questions about David Nott Lecture / Darlith David Nott? Contact Wales for Africa Health Links Network

Save This Event

Event Saved

When & Where


Michael Griffiths Lecture Theatre
The Heath Campus
Cardiff University
CF14 4YS Cardiff
United Kingdom

Friday, 13 July 2018 from 15:30 to 17:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Wales for Africa Health Links Network

The Wales for Africa Health Links Group is made up of representatives from existing links, the National Public Health Service for Wales, the Wales Centre for Health, the Welsh Assembly Government and the Tropical Health and Education Trust. The overall aim of the group is to facilitate a co-ordinated and effective approach to promoting and supporting the development of health links in Wales.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.