DDXL - Digital Dugnad XL

DDXL - Digital Dugnad XL

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Mesh

3 Tordenskiolds gate

0160 Sentrum

Norway

View map

Description

Velkommen til vår aller første Digital Dugnad XL - DDXL. En unik møteplass hvor Norges mest innovative selskaper og offentlige aktører møtes for å dele sine erfaringer med Corporate Innovation.

Mesh og IKT-Norge har gått sammen med et partnernettverk bestående av Telenor, Entra, DNB, Microsoft, Halogen og Code11. Vi inviterer til et forum hvor interne innovasjonsprosesser og metodisk innovasjon (Business Exploration) står i fokus.

40 plasser holdes av for spesielt inviterte, som deg. En i partnernettverket har spilt inn ditt navn fordi du vil være en god bidragsyter. Du kan også ta med deg en kollega, hvis du ønsker det, men vi tillater maksimum +1. Da må du registrere 2 billetter når du sjekker ut.

På hver meetup vil deltakerne få presentert et case av operativ karakter, av personer som har reell innsikt i praktiske innovasjonsprosesser og digital forretnings- og produktutvikling. Her vil faktiske eksempler stå i fokus fremfor teori. Her vil læring stå i høysetet fremfor skremselspropaganda. Mislykkede caser kan i så måte være vel så relevante som suksesshistorier. Vi legger vekt på erfaringsutveksling og åpenhet.

Første gang vi møtes vil være mandag 27.11. kl 16:30 på Mesh i Tordenskioldsgate 3, i Oslo. Caset vil denne gangen være Hafslunds innføring av Lean StartUp som i løpet av de siste 12 månedene har resultert i 15 innovasjonsteam som kontinuerlig innoverer og digitaliserer i høyt tempo innenfor Hafslund og nå Fortum.

Program:
16:30 - Velkommen
16:35 - Case: Hafslunds implementering av Lean StartUp
17:00 - Mingling 30 min, lett snacks og drikke
17:30 - “Sofaprat” - med intervju av folkene bak caset og spørsmål fra salen
18:00 - Avrunding

Velkommen, vi gleder oss!

Hilsen fra
Sonja Horn (Entra), Christian Løverås (DNB), Andreas Johnsen (Telenor), David Hansen (Microsoft), Lillian Olsen (Halogen), Jørn Haukøy (Code11), Fredrik Syversen (IKT-Norge) og Karl Olav Sørensen (MESH)

Save This Event

Event Saved