Free

Dealing with Exam Anxieties online / Ymdopi â Phwysau Arholiadau ar-lein

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

This one hour workshop will teach you effective strategies to gain control over your anxiety, enabling you to concentrate and think clearly when studying for and sitting your exams.

Coping strategies that you learn in this workshop will stand you in good stead in the workplace. Working to deadlines, planning your time and communicating well with others are all skills that many of you will use every day throughout your working life. Gaining control of your anxiety will enable you to develop these skills effectively and thus improve your employability.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Bydd y gweithdy hwn sy’n awr o hyd yn addysgu strategaethau effeithiol i chi, er mwyn i chi allu rheoli eich pryderon, a chanolbwyntio a meddwl yn glir wrth astudio ar gyfer eich arholiadau, a'u sefyll.

Bydd y strategaethau ymdopi y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn o fantais i chi yn y gweithle. Mae gweithio i derfynau amser, cynllunio eich amser a chyfathrebu'n dda ag eraill i gyd yn sgiliau y bydd llawer ohonoch yn eu defnyddio bob dydd drwy gydol eich bywyd gwaith. Bydd rheoli eich pryder yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau hyn yn effeithiol, gan wella eich cyflogadwyedd.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Save This Event

Event Saved