Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Dealing with Exam Anxieties / Ymdopi â Phwysau Arholiadau

Wellbeing Workshops, Cardiff University

Tuesday, 17 March 2020 from 15:00 to 16:00 (GMT)

Dealing with Exam Anxieties / Ymdopi â Phwysau...

Ticket Information

Type End Quantity
Dealing with Exam Anxieties / Ymdopi â Phwysau Arholiadau 17 Mar 2020 Free  

Event Details

Dealing with Exam Anxieties

This one hour workshop will teach you effective strategies to gain control over your anxiety, enabling you to concentrate and think clearly when studying for and sitting your exams.

Coping strategies that you learn in this workshop will stand you in good stead in the workplace. Working to deadlines, planning your time and communicating well with others are all skills that many of you will use every day throughout your working life. Gaining control of your anxiety will enable you to develop these skills effectively and thus improve your employability.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.


Ymdopi â Phwysau Arholiadau

Bydd y gweithdy hwn sy’n awr o hyd yn addysgu strategaethau effeithiol i chi, er mwyn i chi allu rheoli eich pryderon, a chanolbwyntio a meddwl yn glir wrth astudio ar gyfer eich arholiadau, a'u sefyll.

Bydd y strategaethau ymdopi y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn o fantais i chi yn y gweithle. Mae gweithio i derfynau amser, cynllunio eich amser a chyfathrebu'n dda ag eraill i gyd yn sgiliau y bydd llawer ohonoch yn eu defnyddio bob dydd drwy gydol eich bywyd gwaith. Bydd rheoli eich pryder yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau hyn yn effeithiol, gan wella eich cyflogadwyedd.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai mis ymlaen llaw.

 

Do you have questions about Dealing with Exam Anxieties / Ymdopi â Phwysau Arholiadau? Contact Wellbeing Workshops, Cardiff University

Save This Event

Event Saved

When & Where


4i
Cardiff University Students' Union
Park Place
CF10 3QN Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 17 March 2020 from 15:00 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.