Free

Dealing with Presentation Anxieties / Delio â Gorbryder cyn rhoi Cyflwyniad...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This workshop will offer you effective strategies to gain control over your anxiety, enabling you to concentrate and think clearly when giving a presentation.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Bydd y gweithdy hwn yn rhoi strategaethau effeithiol er mwyn i chi allu rheoli eich pryderon, gan eich galluogi i ganolbwyntio a meddwl yn glir wrth roi cyflwyniad.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved