Dealing with Presentation Anxieties/Delio â Gorbryder cyn rhoi Cyflwyniadau

Dealing with Presentation Anxieties/Delio â Gorbryder cyn rhoi Cyflwyniadau

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

This workshop will offer you effective strategies to gain control over your anxiety when giving a presentation.

About this event

This workshop will offer you effective strategies to gain control over your anxiety, enabling you to concentrate and think clearly when giving a presentation.

This workshop will be delivered online via Zoom. Please check your confirmation and reminder emails from Eventbrite for your participation link.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi strategaethau effeithiol er mwyn i chi allu rheoli eich pryderon, gan eich galluogi i ganolbwyntio a meddwl yn glir wrth roi cyflwyniad.

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein trwy Zoom. Gwiriwch eich e-byst cadarnhau a atgoffa gan Eventbrite i gael eich cyswllt cyfranogi.

Save This Event

Event Saved