Sold Out

Defnyddio technoleg ddigidol i godi cyrhaeddiad yn y Cyfnod Sylfaen (Staff...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plan Tan y Bwlch

Maentwrog

Blaenau Ffestiniog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r hyfforddiant wedi ei anelu at gymhorthyddion dysgu sy'n cefnogi'r Cyfnod Sylfaen. Dyma gyfle i ddatblygu eich sgiliau digidol er mwyn ehangu'r defnydd creadigol o dechnoleg ddigidol ar draws y meysydd dysgu. Bydd hwn yn sesiwn ymarferol fydd yn canolbwyntio ar:

  • Cyflwyniad i J2E
  • 'Green screen'
  • Animeiddio

Bydd angen i chi ddod ac iPad gyda chi i'r hyfforddiant gyda'r apps canlynol wedi eu lawrlwytho:

  • j2launch (am ddim)
  • Green screen Do Ink (£2.29)
  • Stop Motion (am ddim)


Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.


Share with friends

Date and Time

Location

Plan Tan y Bwlch

Maentwrog

Blaenau Ffestiniog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved