Free

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This webinar is part of HEIW's 2021 Spring Webinar Programme for Trainers

About this event

Mae darpariaeth adborth effeithiol yn un o hanfodion rôl yr hyfforddwr. Gall darparu adborth gadarnhaol ar amser priodol yrru datblygiad unigolion a’u sbarduno i ddatblygu dyhead am welliant a dysgu’n barhaus. Bydd y weminar hon yn archwilio pam fod adborth yn bwysig a sut i’w draddodi yn effeithiol.

Hyrwyddir gan: Hyrwyddwr i’w gadarnhau

I gofrestru ar gyfer y weminar, cliciwch ar 'Cofrestru' a llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

The provision of effective feedback is an essential component of the trainer role. Providing constructive feedback at an appropriate time can drive the development of individuals and spur them on to develop a desire for improvement and continuous learning. This webinar will explore why feedback is important and how to deliver it effectively.

The webinar will be facilitated by: Facilitator TBC

To register for the webinar, please click on 'Register' and complete the online registration form.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Quality Unit, Health Education and Improvement Wales

Organiser of Delivering Constructive Feedback

Health Education and Improvement Wales (HEIW) was established on 1st October 2018. It is a special health authority within NHS Wales created by bringing together three key organisations for health - the Wales Deanery, NHS Wales’ Workforce Education and Development Services (WEDS), and the Wales Centre for Pharmacy Professional Education (WCPPE).  

Sitting alongside health boards and trusts, HEIW has a leading role in the education, training, development and shaping of the healthcare workforce in Wales. Its key functions include: education and training, workforce development and modernisation, leadership development, strategic workforce planning, workforce intelligence, careers, and widening access.

Save This Event

Event Saved