Demo Day Challenger Urban:Creative

Demo Day Challenger Urban:Creative

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Kasárne/Kulturpark

2 Kukučínova

040 01 Juh

Slovakia

View map

Pridajte sa na Demo Day prvého ročníka akceleračného programu Challenger Urban:Creative, plného mestských a kreatívnych inovácií

About this event

Mestské a kreatívne inovácie sa predstavia v Košiciach!

Pripojte sa na Demo Day akceleračného programu Challenger Urban:Creative 29. júna a vypočujte si prezentácie startupov a projektov, ktoré posledné dva mesiace intenzívne zlepšovali svoje inovatívne produkty či služby.

Zástupcovia ôsmich startupov a projektov sa predstavia 4-minútovými prezentáciami pred odbornou porotou v zložení:

  • Marcel Gibóda, viceprimátor mesta Košice
  • Mária Virčíková, Matsuko
  • Michal Nešpor, Crowdberry
  • Heliodor Macko, CEO SEAK Energetics

Na základe kritérii inovatívnosti, dopadu na well-being občanov, realizovateľnosti a progresu v programe porota vyberie najlepší projekt, ktorý vyhrá finančnú cenu vo výške 10.000 EUR. Publikum si taktiež zvolí svojho favorita, ktorý bude odmenený balíkom služieb od partnerov programu.

Keynote prezentáciu predstaví Milota Sidorová, Metropolitný Inštitút Bratislavy

Podujatie sa uskutoční fyzicky za prísneho dodržania platných protiepidemických opatrení.

Demo Day Agenda

18:00 - 18:15 - Privítanie a otvorenie / Michal Hladký (Riaditeľ @ CIKE), Peter Kolesár (Partner @ Civitta), zástupca mesta Košice

18:15- 19:25 - Prezentácie 8 startupov a projektov akcelerovaných v prvom ročníku programu Challenger Urban:Creative

19:25 - 19:55 - Keynote prezentácia (Milota Sidorová, MIB)

19:55 - 20:10 - Vyhlásenie víťazov

Demo Day Challenger Urban:Creative image

O projekte

Akceleračný program Challenger Urban:Creative je jedným z inovačných programov projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom Košice 2.0 je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať.

Inovačné programy, akými sú hackathony, proof-of-concept schémy alebo akceleračné programy vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.