Design talks Business Conference | KNOW- HOW BLOCK

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

PPNT Gdynia

aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Poland

View Map

Event description
Transform your business with design!

About this Event

-> Przewiń na dół do wersji polskiej:

Discover challenges and opportunities for blue (maritime-led) and green (ecological, environmentally-friendly technologies-led) sector, strategically address the deep needs of a dynamically evolving consumers and get to know how to search, build, try and learn from mistakes. Instead of generating hundreds of ideas, pay attention to the reality that surrounds you - the voice of clients, implemented projects, and topics of meetings in the company. Start with us during Design talks Business Conference 4th and 5th of April in PSTP Gdynia.

During international event - in the center of our attention we will put green and blue sector. Ideas we share will be useful also for wider business perspective. The right solutions are rarely revolutionary, they take on the form of evolution much more often - we start to do things a bit differently. Numerous small changes constitute the sum of an important transformation. Start with us!

During KNOW-HOW BLOCK you will deal with questions like:

• How to develop products using value proposition based approach?

• What are current social and consumer trends that create new business potential?

• Where to find business opportunities based on already existing assets and expected consumer value?

AGENDA:

09:00-09:30 | registration, coffee & team matching for sprint sessions |

09:30-09:40 | welcome speech |

09:40-12:30 | KNOW-HOW BLOCK | 3 inspirational lectures & case studies |

1. Creating value your clients really need. Using what already exists. | Change Pilots

2. It’s all about the dots - how to find and use information? | Fuzers

3. Strategic business transformation by design | Greenhat Innovation

12:30 - 13:30 Break | Lunch and networking |

Event will be conducted in English.

For more information visit our website.

By signing-up to an event, you agree to the terms contained in the regulations.

when? 4th of April

where? PSTP Gdynia, building III, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

who can attend? everyone who is interested in implementing innovation and learning how to adopt design thinking practices and profit from the opportunities arising from cross-sectoral cooperation

Activity within the EU-project Creative-Traditional Companies Cooperation (www.movecreative.eu), which is supported by the INTERREG South Baltic Programme (2014-2020).

__________________________________________________________________________________________

[PL] Zmień swoją firmę przez design!

Odkryj wyzwania i możliwości strategicznego działania, reaguj na dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów i dowiedz się, jak próbować , budować i uczyć się na błędach. Zamiast generować setki pomysłów, zwracaj uwagę na otaczającą Cię rzeczywistość - głos klientów, realizowane projekty i tematy spotkań w firmie. Rozpocznij zmiany z nami podczas konferencji Design talks Business Conference 4 i 5 kwietnia w PPNT Gdynia.

Podczas międzynarodowego wydarzenia Design talks Business w centrum naszego zainteresowania będą przedsiębiorstwa z sektora zielonego i niebieskiego, ale pomysły, którymi się podzielimy, będą przydatne również z szerszej perspektywy biznesowej. Właściwe rozwiązania rzadko są rewolucyjne, coraz częściej przyjmują postać ewolucji - zaczynamy robić to trochę inaczej. Liczne drobne zmiany stanowią sumę ważnej transformacji. Zacznij z nami!

Podczas KNOW-HOW BLOCK dowiesz się:

• Jak rozwijać produkty za pomocą podejścia opartego na propozycji wartości?

• Jakie są obecne trendy społeczne i konsumenckie, które tworzą nowy potencjał biznesowy?

• Gdzie znaleźć możliwości biznesowe w istniejących aktywach i oczekiwaną wartość dla konsumentów?

AGENDA:

09: 00-09: 30 | rejestracja, kawa i dopasowanie drużyn do sesji sprintu |

09: 30-09: 40 | powitanie |

09: 40-12: 30 | KNOW-HOW BLOCK | 3 inspirujące wykłady i studium przypadku |

1. Zaprojektuj wartość, której Twoi klienci naprawdę potrzebują. Wykorzystaj to, co już jest .| Change Pilots

2. Chodzi o kropki - jak znaleźć i wykorzystać informacje? | Fuzers

3. Strategiczna transformacja biznesu przez design. | Greenhat Innovations

12:30 - 13:30 przerwa | lunch i networking

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.

Zapisując się na wydarzenia zgadzasz się na warunki zawarte w regulaminie.

kiedy? 4-5 kwietnia 2019

gdzie? PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98

dla kogo? twórcy zainteresowani wdrażaniem innowacji i uczeniem się, jak implementować praktyki dotyczące myślenia projektowego i czerpać korzyści z możliwości wynikających ze współpracy międzysektorowej

Działanie jest realizowane w ramach projektu UE Współpraca kreatywnych firm tradycyjnych (www.movecreative.eu), współfinansowane przez Program Południowy Bałtyk INTERREG (2014-2020)

Date and Time

Location

PPNT Gdynia

aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved