Design Thinking: The easiest process for Transformation Innovation

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Event description
Talk with Blade Kotelly, Senior MIT lecturer, on Design Thinking

About this Event

Mae Llywodraeth Cymru a'r Hwb Menter @ M-SParc yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad gyda Blade Kotelly, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Beirianneg Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT!)!

Ymunwch â ni i rwydweithio rhwydweithio ac am sgwrs ddifyr o'r enw Dylunio Meddwl: Y broses hawsaf ar gyfer Arloesi Trawsnewid (A pham mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n methu arni)!

Mae cwmnïau hynod lwyddiannus, fel Apple, Virgin, Toyota, ac eraill, yn arloesi’n barhaus oherwydd eu diwylliant o Feddwl Dylunio. O'i wneud yn iawn, mae'r meddwl hwn yn cysylltu ysbrydoliaeth ac angerdd â gweithredu a chyflawni - gan effeithio'n gadarnhaol ar bob agwedd ar y cynnyrch a'r gwasanaeth.

Bydd Blade yn rhannu methodoleg dull gweithredu 10 cam sy'n canolbwyntio ar ddylunio y byddwch chi'n gallu ei ddefnyddio i feichiogi atebion radical arloesol, y mae pobl yn eu caru yn emosiynol ac yn ddeallusol. Yn ogystal, bydd Blade yn rhannu ei ymchwil ar pam mae'r mwyafrif o gwmnïau'n methu ag arloesi'n radical, oherwydd eu bod yn methu â chreu'r Llinell Ganolog Profiad - techneg a ddefnyddir gan y cwmnïau a'r grwpiau mwyaf arloesol.

**************************************

The Welsh Government and The Enterprise Hub @M-SParc are excited to host Blade Kotelly, Senior Lecturer at Massachusetts Institute of Technology’s School of Engineering!

Join us for a networking lunch and engaging talk entitled Design Thinking: The easiest process for Transformation Innovation (And why most companies fail at it)!

Highly successful companies, such as Apple, Virgin, Toyota, and others, innovate continuously because of their culture of Design-Thinking. When done right, this thinking links inspiration and passion to execution and delivery—positively affecting every facet of the product and service.

Blade will share a 10-step design-centred approach methodology you’ll be able to use to conceive of radically innovative solutions, that people love both emotionally and intellectually. In addition, Blade will share his research on the why most companies fail to innovate radically, because they fail to create the Experience Centreline — a technique used by the most innovative companies and groups.

Date and Time

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved