Sales Ended

DESIGNPROCESSER

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kulturkvarteret Kristianstad

Kanalgatan 30

291 34

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Designtänkande för utveckling av städer blir allt vanligare. Tidigare har vi främst sett design som ett innovativt sätt att utveckla produkter. Idag är begreppet användbart då det gäller att finna lösningar på komplexa samhällsproblem. Det är framför allt designprocessens förmåga att involvera olika aktörer och att tillsammans formulera behov och testa olika lösningar, som gör den användbar. Ofta sker detta genom att småskaligt arbeta sig fram till nya lösningar på samhällsutmaningarna.

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne. Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Caroline Dahl, arkitekt, doktorand och verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium. Hon utforskar hur designtänkande kan stötta stadsomvandlingsprocesser.

Per-Anders Hillgren, forskare/lektor i interaktionsdesign vid Malmö högskola, med särskilt fokus på designprocesser. Han är också projektledare för Malmö Living Lab för Nya Medier.

Gunilla Kronvall, ordförande i Sveriges Arkitekter Skåne och driver företaget Atelier 01 arkitektur. Hon verkar för att hitta nya och alternativa modeller för arkitektur i en breddad samhällsdiskussion, nu senast i projektet IMAGINE Open Skåne 2030.

Ytterligare en talare, meddelas senare.

Eftermiddagen leds av Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium och kommer att handla om HUR och där vi i mindre grupper diskuterar kring hur man kan arbeta med designprocesser i stadsomvandlingsprojekt. Vi kommer förbereda några exempel som underlag för diskussionerna men ser gärna att ni tar med projekt där ni själva är engagerade.

I SAMVERKAN MED Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och Kristianstads kommun.

TACK TILL Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

Dagen är kostnadsfri, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.

Share with friends

Date and Time

Location

Kulturkvarteret Kristianstad

Kanalgatan 30

291 34

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved