Free

Multiple Dates

Deunyddiau Deallus - 2017 - Smart Materials

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Event description

Description

STEM CWEST CONWY (1-2 Awst 2017)

Ymunwch â ni yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos gyda'n “solardome”, “ymchwiliadau safle trosedd”, “ystafell ddianc”, gweithdai “roboteg Lego”, a “deunyddiau deallus”...

Science2u: Deunyddiau Deallus

Mae’r gweithdy hwn yn eich galluogi i ddod wyneb yn wyneb â deunyddiau modern eithaf anhygoel. Cewch weld cemeg yn eich poced; papur sy’n ymateb i wres, ymbarél sy’n newid lliw ac fe gewch chi hyd yn oed greu cemeg i fynd adref efo chi!

Mae’r sesiynau am ddim i bobl ifanc 11+ oed sy'n byw yng Nghonwy, ac yn rhedeg drwy’r dydd o 10am tan 3pm.

Archebu eich lle...


CONWY STEM QUEST (1-2 August 2017)

Join us at Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea with our ”solar dome”, “crimescene investigations”, “escape room”, “Lego robotics” and “smart materials” workshops…

Science2u: Smart Materials

This workshop enables you to get up close and personal with some incredible modern materials. Explore chemistry in your pocket; heat sensitive paper, a colour changing umbrella and you even get to make chemistry to take home!

Sessions are free for young people aged 11+ who live in Conwy and run throughout the day from 10am until 3pm.

Book your place...

Share with friends

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved