Free

Developing Community Hubs of the Future / Datblygu Hybiau Cymunedol y dyfod...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Developing Community Hubs of the Future.

A one day workshop on building and sustaining modern community groups and hubs of activity.

These venues are wheelchair accessuble. Booking essential. Please bring your own lunch.

For enquiries: Moishe Merry moishemerry@justaddspice.org 07492 093841

Llanelli 18th May 2017 Llanelli Library, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS

Carmarthen 1st June 2017, Carmarthen Education Centre, Furnace Road, Carmarthen, SA31 1EU

5 Time Credits or £25.


Datblygu Hybiau Cymunedol y dyfodol

Gweithdy undydd ar feithrin a chynnal grwpiau cymunedol modern a hybiau’r dyfodol

Mae’r lleoliadau yma’n addas i gadeiriau olwyn. Mae’n hanfodol eich bod yn cadw lle.

Dewch â’ch cinio eich hun, os gwelwch yn dda

Ar gyfer ymholiadau

Moishe Merry moishemerry@justaddspice.org 07492 093841

Llanelli 18 Mai, Llyfrgell Library, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Caerfyrddin 1 Mehefin, Canolfan Addysg Gymunedol Caerfyrddin, Heol Ffwrnes, Caerfyrddin, SA31 1EU

5 Time Credits neu £25

Please select the 'Free' option when booking, and we will contact you to arrange booking.
Share with friends

Date and Time

Location

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved