Free

Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshop / Gweithdai Datblygu...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holt Lodge Hotel

Wrexham Road

Holt

Wrexham

LL13 9SW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshops

This event is intended for teachers, assessors and/or internal quality assurers from centres who have an interest in, or would like to begin, developing their own Essential Skills controlled tasks.

The event will support centres to navigate the Essential Skills controlled task guidance document, that will be published in January 2019.

The workshop will cover:

- the process for developing controlled tasks;

- the approval process for controlled tasks; and

- the templates that you can use to write your controlled tasks

If you’d like to submit a question before the event (which, if you prefer, can be treated anonymously), email comms@qualificationswales.org. Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements.

For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here.

Please note that tickets for this event are restricted to a maximum of 4 delegates from each centre.


Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol o ganolfannau sydd â diddordeb mewn datblygu eu tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol eu hunain, neu a fyddai'n hoffi gwneud hynny.

Bydd y digwyddiad yn helpu canolfannau i ddeall y ddogfen ganllaw ar gyfer tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol, a gaiff ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2019.

Bydd y gweithdy'n ymdrin â'r canlynol:

- y broses i ddatblygu tasgau rheoledig

- y broses o gymeradwyo tasgau rheoledig

- y templedi y gallwch eu defnyddio i ysgrifennu eich tasgau rheoledig

Os hoffech gyflwyno cwestiwn cyn y digwyddiad (y gellir ei drin yn ddienw os byddai'n well gennych) anfonwch e-bost i comms@qualificationswales.org. Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.

Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma.

Noder bod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig ac na chaniateir mwy na 4 cynrychiolydd o bob canolfan.

Share with friends

Date and Time

Location

Holt Lodge Hotel

Wrexham Road

Holt

Wrexham

LL13 9SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved