Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Developing fundraising opportunities in a challenging environment/Datblygu cyfleoedd codi arian mewn amgylchedd heriol.

Sub-Sahara Advisory Panel

Saturday, 24 March 2018 from 09:30 to 16:00 (GMT)

Developing fundraising opportunities in a challenging...

Ticket Information

Type End Quantity
Developing fundraising opportunities in a challenging environment 2d 23h 25m Free  

Share Developing fundraising opportunities in a challenging environment/Datblygu cyfleoedd codi arian mewn amgylchedd heriol.

Event Details

CYMRAEG ISOD

Is your charity or diaspora group exploring all the income generating opportunities open to you?

Are you looking for new ideas to increase public awareness and income for your organisation?

Michael Auton Consultancy and, in a partnership with Sub-Sahara Advisory Panel (SSAP) offer you the opportunity to participate in a one-day fundraising course exploring a range of income generating activities.

A local funder will be present.

There will be sessions on;

- Developing a funding strategy for your charity.
- Building strong links with the business and community
- Understanding donors and developing a planned stewardship programme
- Exploring funding opportunities through grant making trusts.
- Making online giving opportunities and crowdfunding work for your organisation

We will use a combination of formal presentations, group work and breakout sessions, providing opportunity for delegates to ask questions and share experience and knowledge with others in the room.

 

The course takes place on Saturday 24th March at Temple of Peace, King Edward VII Avenue, Cathays Avenue CF10 3AP. Time 10am and 4pm.

Admission is free, and we can offer upto two places per charity from fundraising staff, volunteers or trustees.

Spaces are limited so book early to guarantee your place.

Feel free to contact us for more information 

Ydy eich elusen neu grŵp diaspora yn archwilio'r holl gyfleoedd cynhyrchu incwm sy'n agored i chi?

Ydych chi'n chwilio am syniadau newydd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac incwm ar gyfer eich sefydliad?

Mae Michael Auton Consultancy, mewn partneriaeth â Sub-Sahara Advisory Panel (SSAP), yn cynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn cwrs codi arian undydd sy'n archwilio ystod o weithgareddau cynhyrchu incwm. Bydd sesiynau yn cael eu cynnal ar;

- Ddatblygu strategaeth ariannu ar gyfer eich elusen.

- Adeiladu cysylltiadau cryf gyda'r busnes a'r gymuned

- Ddeall rhoddwyr a datblygu rhaglen stiwardiaeth wedi’i chynllunio

- Archwilio cyfleoedd ariannu drwy ymddiriedolaethau sy’n cynhyrchu grantiau.

- Greu cyfleoedd rhoddi arian ar-lein ac ymgyrch cyllido torfol ar gyfer eich sefydliad

Byddwn yn defnyddio cyfuniad o gyflwyniadau ffurfiol, gwaith grŵp a sesiynau trafod, ac yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr ofyn cwestiynau a rhannu profiadau a gwybodaeth gydag eraill yn yr ystafell.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 24 Mawrth yn y Deml Heddwch, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3AP rhwng 10am a 4pm.

Mae mynediad am ddim, a gallwn gynnig hyd at ddau le fesul elusen i staff codi arian, gwirfoddolwyr neu ymddiriedolwyr.

Mae lleoedd yn brin, felly bwciwch yn gynnar i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael lle.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

 

Do you have questions about Developing fundraising opportunities in a challenging environment/Datblygu cyfleoedd codi arian mewn amgylchedd heriol.? Contact Sub-Sahara Advisory Panel

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Temple of Peace

Cathays Park
CF10 3AP Cardiff
United Kingdom

Saturday, 24 March 2018 from 09:30 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Sub-Sahara Advisory Panel

Sub-Sahara Advisory Panel is a think-tank/network of African diaspora individuals, communities and organisations in Wales focusing on international development.

  Contact the Organiser
Developing fundraising opportunities in a challenging environment/Datblygu cyfleoedd codi arian mewn amgylchedd heriol.
Things to do in Cardiff Seminar Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.