Sold Out

Developing your portfolio with Life Drawing led by artist David Garner - Cr...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for this course. We will be in touch soon with information about the sessions. If you have any queries please email tom@artsactive.org.uk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for this course. We will be in touch soon with information about the sessions. If you have any queries please email tom@artsactive.org.uk
Event description

Description

Criw Celf Raising the Bar

*Participants must attend all 5 sessions

Who: Year 12 & 13

What: Developing your portfolio with Life Drawing led by artist David Garner

This course offers the opportunity to draw and study the human form within focused classes, helping to break down the principles, strategies and fundamentals of drawing. Different courses within art and design education such as foundation diploma and degree level, will appreciate seeing your ability to draw from observation.

When: Wednesdays 6.30 - 8.30pm 18, 25 October, 1, 15, 22 November (5 sessions)

Where: Carnegie House, 14 Wyndham Street, Bridgend, CF31 1EF


Criw Celf yn Mynd Gam Ymhellach

Pwy: Blynyddoedd 12 & 13

Beth: Datblygu’ch portffolio gyda Lluniadu o’r Byw dan arweiniad yr artist David Garner

Mae’r cwrs yma’n cynnig y cyfle i luniadu ac astudio’r ffurf ddynol oddi mewn i ddosbarthiadau wedi’u canolbwyntio, yn gymorth i ddadansoddi egwyddorion, strategaethau a hanfodion lluniadu. Bydd gwahanol gyrsiau mewn addysg celf a dylunio megis diploma sylfaen a safon gradd, yn gwerthfawrogi gweld eich gallu lluniadu o wylio.

Pryd: nosau Mercher 6.30 - 8.30pm 18, 25 Hydref, 1,15, 22 Tachwedd (5 sesiwn)

Ymhle: Carnegie, 14 Heol Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EF

Share with friends

Date and Time

Location

Carnegie House

14 Wyndham Street

Bridgend

CF31 1EF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved