Free

"DigiLab" - Adnoddau digidol ar gyfer Busnes / Digital resources for Busin...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Atom

King Street

Carmarthen

SA31 1BN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd Technoleg Ddigidol yn newid eich busnes! Digital Technology will change your Business!

Bydd Cyngor Sir Gar yn rhedeg “Digilab”, a fydd yn arddangos adnoddau digidol newydd ar gyfer busnesau, yn cael ei gynnal yn Yr Atom, 16-18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN ar 27 Ebrill 2017 8-10 yn y bore. Darperir brecwast.

Mae’r Digilab wedi’i gynllunio i gynorthwyo busnesau lleol, yn unol â chanfyddiadau Adroddiad y Stryd Fawr Ddigidol 2020

Carmarthenshire County Council is running a “Digilab” demonstrating new Digital resources for businesses, in line with the Digital High Street 2020 Report’s findings

The “Digilab” will be held at Yr Atom, 16-18 Stryd y Brenin, King St, Carmarthen SA31 1BN on April 27th 2017 from 8-10am. Breakfast will be provided

Bydd y Digilab yn cynnwys y canlynol:

  • Adnoddau datblygu digidol am ddim i fusnesau ac “Archwiliad Iechyd Digidol”.
  • Arddangosiad a gweithgaredd ymarferol gydag offer a meddalwedd ddigidol newydd
  • Cysylltiadau ag adnoddau cymorth i fusnesau a chyfleoedd rhwydweithio

The Digilab will feature:

  • Free Digital and business development resources for business and the “Digital Health Check. “
  • Demonstration and hands on activity with new Digital equipment and software
  • Links to business support resources and networking opportunities.

Bydd y digwyddiad lansio yn cael ei hwyluso gan Gydgysylltydd Digidol Sir Gaerfyrddin a Cyflymu Cymru i Fusnesau. Mae cyfres o ddigwyddiadau digidol wedi’u cynllunio ar draws Sir Gaerfyrddin dros y 12 mis nesaf.

The launch event will be facilitated by Carmarthenshire’s Digital Coordinator and Superfast Business Wales. A series of Digital events is planned across Carmarthenshire over the next 12 months.


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

e-bost Ophillips@sirgar.gov.uk,

email Ophillips@Carmarthenshire.gov.uk


Share with friends

Date and Time

Location

Yr Atom

King Street

Carmarthen

SA31 1BN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved