Digit4Kids light - EdTech w szkole czyli drony w edukacji

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
EdTech w szkole czyli drony w edukacji

About this Event

Dla rodziców i nauczycieli

Forma zajęć: wykład

Opis:

EdTech to jedna z nieuchroniony gałęzi rozwoju współczesnej edukacji. Widocznym gołym okiem postęp technologiczny wywiera na szkolnictwie przemianę, która zaprzęga technologię na potrzeby kształcenia.

Little Bit Academy zaprezentuje autorski program edukacyjny, który umożliwia dzieciom ze szkół podstawowych naukę fizyki, matematyki i programowania za pomocą dronów. Doświadczenia, praktyki i ich pozytywny wpływ na kształcenie z zakresu STEM. Wykład w postaci wystąpienia na kanale YouTube live wraz z możliwością zadawania pytań. Dla świadomych nauczycieli, przedstawicieli instutucji edukacyjnych i aktywnych rodziców.

Jak zastosowanie dronów w szkole może wpływać na rozwój takich umiejętności miękkich jak współpraca, komunikacja czy odpowiedzialność.

Na przykładzie działań Little Bit Academy omówimy case study, z wprowadzenia tego rodzaju edukacji i ich realnym wpływie na uczniów.

Będzie też o barierach dot. wprowadzenia EdTech (na przykładzie dronów) do szkół i akceptacji takich praktyk przez nauczycieli. Chcielibyśmy by nauczyciele mogli się wypowiedzieć w dyskusji na temat wprowadzenia nadprogramowych działań. Zadać pytanie czy istniej możliwość by wprowadzić w system edukacji takie rozwiązania, by cześć materiału np. z fizyki była przedstawiana za pomocą drona. Dyskusja, o tym jaki wysiłek trzeba podjąć by EdTech stał się czymś codziennym, a nie ekskluzywnym.

Prowadzący: Dominik Koziarski

Misją Little Bit Academy jest zmiana nawyków korzystania z nowych technologii przez najmłodszych z biernych, na aktywne i twórcze. W LBA uczą jak tworzyć gry komputerowe, języków programowania, grafiki oraz edukacji dot. dronów. Przy budowie swoich programów LBA współpracuje z Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem w Reykjaviku. Działalność Little Bit Academy została uhonorowana nagrodami dla innowacyjnych inicjatyw, a o programie edukacyjnym LBA mówiono w Fińskim wydaniu wieczornych wiadomości. Najlepszy Śląski StarUp na StarUps Den w 2017r. W 2018 r. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach LBA otrzymało nagrodę za "Najlepszy Debiut”. Działalność została uhonorowana za pozytywny wpływ na społeczność mieszkańców przez Prezydenta miasta Katowice, w 2019r.

www.littlebitacademy.pl

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved