£10 – £12.50

Digital Audio Mixing with Rob Spaull/Cymysgu Sain Ddigidol gyda Rob Spaull

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Mostyn Gallery

11-12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Saturday April 21st: 11am-5pm Digital Audio Mixing with Rob Spaull

Create music and soundscapes with digital devices.

Rob spends a lot of his time working with young artists and composing for theatre, promo films and dance as well as remixing and occasionally finding the time to write his own pieces.

---

Sadwrn Ebrill 21ain: 11yb-5yh Cymysgu Sain Ddigidol gyda Rob Spaull

Creuwch gerddoriaeth a sainluniau gyda dyfeisiau digidiol.

Mae Rob yn treulio llawer o’i amser yn gweithio gydag artistiaid ifainc ac yn cyfansoddi ar gyfer theatr, ffilmiau hyrwyddo a dawns yn ogystal ag ailgymysgu a chael yr amser weithiau i sgwennu’i ddarnau ei hun.

---

£12.50 per workshop or 3 for £30.

Workshops include a 1 hour break. Please bring packed lunches.

---

£12.50 y gweithdy neu 3 am £30.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Mostyn Gallery

11-12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved