Free

Digital Health Ecosystem Wales Tech and Pitch Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Am roi cynnig ar y dechnoleg ddiweddaraf sy'n cael ei defnyddio neu ei datblygu ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru? Chwilio am bartner i helpu eich prosiect i'r cam nesaf? Am glywed y prosiectau diweddaraf sydd ar fin cael eu defnyddio?

Mae diwrnod Technoleg a Ffitsio EIDC yn ddydd rhyngweithiol, ymarferol, sy'n rhoi'r cyfle i chi weld a chyffwrdd y dechnoleg rydych wedi clywed amdani yn ogystal â rhoi'r cyfle i chi glwyed meysydd o'r GIG a diwydiant yn chwilio am bartneriaid neu gefnogaeth.


Os oes gennych ddidordeb i arddangos technoleg newydd, ebostiwch digital@lshubwales.com

Os oes gennych ddiddordeb mewn pitsio, mae'r ffurflen ymgeisio ar gael oddi wrth digital@lshubwales.com

Want to try out the latest technology being used or develop for healthcare in Wales? Looking for a partner to help your project to the next stage? Want to hear the latest projects about to be deployed?

DHEW's Tech and Pitch day is an interactive, hands on day, giving you the opportunity to see and touch the technology you have heard about as well as giving you the opportunity to hear pitches from NHS and industry looking for partners or support.

If you are interested in exhibiting new technology please email digital@lshubwales.com

If you are interested in pitching, the application from is available from digital@lshubwales.com


Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved