Digital Inclusion Collaboration North Wales - Cydweithio Digidol Gogledd C...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rhuddlan Room

Venue Cymru

Mostyn Broadway

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

An event in which organisations will ‘speed date’ with each other in order to promote their own digital inclusion work, and to see if there are other organisations who they could partner up with to deliver joint digital inclusion projects.

How will it work?

 • The room will have 10 tables and a maximum of 20 organisations attending.
 • Delegates will be given 10 minutes per table to discuss each other’s work.
 • Each organisation will be given a tick sheet which they will fill out, following each ‘date’ to say whether they would be interested in working with the date organisation.
 • DCW will collate all the tick sheets at the end of the event, and will facilitate communications and partnership working based on the results.
 • DCW will also offer to support each new unique partnership with training and advice going forward.

What are the requirements?

 • Each organisation must be represented by a member of staff with the authority to initiate partnerships.
 • One ticket per organisation - if you would like to bring an additional colleague, please contact the organiser
 • Each organisation must deliver services to the community and understand the digital inclusion agenda.
 • Each organisation must deliver their services in north Wales.
 • This event is open to public, private and third sector organisations.

Digwyddiad Cyfarfodydd Cyflym rhwng mudiadau i hyrwyddo ei gwaith cynhwysiad digidol â amryw o fudiadau a darganfod unrhyw bosibiliadau o gydweithio a chyflawni prosiect ar y cyd.

Sut fydd o'n gweithio?

 • Mi fydd yna 10 bwrdd yn yr ystafell gyda 20 o fudiadau ar y mwyaf yn mynychu.
 • Bydd gan bob bwrdd 10 munud i drafod ei gwaith digidol
 • Bydd pob mudiad yn derbyn tudalen i lenwi yn nodi pa fudiadau sydd ganddyn nhw ddiddordeb i gydweithio efo
 • Bydd CDC yn casglu'r tudalennau ar ddiwedd y digwyddiad ac yn hwyluso cysylltiadau a phartneriaeth a fydd yn dod o'r digwyddiad.
 • Bydd CDC yn cynnig cefnogaeth gyda hyfforddiant â chyngor i bob partneriaeth fydd yn cael ei greu o'r digwyddiad.

Beth yw'r amodau?

 • Rhaid i'r aelod o staff sydd yn mynychu'r digwyddiad fod gyda'r awdurdod i greu partneriaeth newydd.
 • Dim ond un tocyn i bob mudiad - os hoffech ddod a rhagor o aelodau o staff, cysylltwch yn uniongyrchol a'r trefnydd.
 • Mae rhaid bod bob mudiad yn cynnig gwasanaeth o ryw fath i'r gymuned a deall agenda cynhwysiad digidol
 • Rhaid i fudiadau sydd yn mynychu cynnig ei gwasanaeth yng Ngogledd Cymru
 • Mae'r digwyddiad ar agor i fudiadau cyhoeddus, preifat â 3ydd sector.

Date and Time

Location

Rhuddlan Room

Venue Cymru

Mostyn Broadway

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved